← Tillbaka till konsumentkollen


Avtalslagen

Avtalslagen reglerar avtal mellan både fysiska och juridiska personer. En huvudregel i Avtalslagen är att ett ingått avtal ska hållas. Har båda parter träffat en överenskommelse innebär det att det inte går att dra sig ur avtalet i efterhand utan att drabbas av någon form av straffåtgärd. Straffet kan medföra ändrade ekonomiska villkor, skadestånd eller hävning av överenskommelsen.

Lagen innehåller undantag mot huvudregeln som gör att avtalet inte längre är giltigt. Undantagen kan vara när en person blivit hotad eller tvingad att skriva på avtalet, då svek föreligger och en person blivit lurad, vid ocker då någon uppenbart drar nytta av någon annans svåra situation eller vid felskrivning.

Distansavtalslagen

Distansavtalslagen behandlar avtal inom handel med lös egendom, vilket i princip betyder handel som sker överallt förutom i fastigheter. Företagaren kan sälja via till exempel internet, e-post, postorder, telefonförsäljning eller på en marknad. En förutsättning för att lagen ska gälla är att företagaren har en organiserad verksamhet.

Konsumenten har alltid rätt till 14 dagars ångerrätt vid köp på distans och det är företagarens uppgift att informera om detta. Distansavtalslagen innefattar vissa krav på information som företagaren ska ge konsumenten innan köpet. Informationen ska vara begriplig och inkludera bland annat namn, adress och organisationsnummer till företagaren, varan eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, pris, villkor för leverans, förutsättning för ångerrätt samt rätten till reklamation.

Om du som konsument inte kommer överens med säljaren kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och företagare. Tänk på att det är bra att spara kvitto, eventuell mailkonversation och andra bevis.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer varor till dig. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att de rättigheter som lagen ger konsumenten inte kan inskränkas. Säljare kan alltså inte ge konsumenten sämre villkor än vad lagen föreskriver, men däremot gäller alltid förmånligare avtalsvillkor. Konsumentköplagen innefattar regler som gäller vid försenade varor, avbeställning, fel på varan samt reklamationer.

När det kommer till fel på varan du köpt gäller sexmånadersregeln. Ett fel som visar sig inom sex månader efter inköp antas ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte är ursprungligt. Efter sex månader är det konsumenten som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan.

Om du som konsument inte kommer överens med säljaren kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och företagare. Tänk på att det är bra att spara kvitto, eventuell mailkonversation och andra bevis.

E-handelslagen

E-handelslagen skyddar dig som konsument när du handlar på internet. E-handelslagen inkluderar krav om att säljaren ska lämna viss information till köparen. Informationen innefattas av namn, adress och e-postadress samt att priser tydligt ska visas för konsumenten. E-handelslagen ställer även krav på säljaren vid själva köptillfället. Vissa tekniska hjälpmedel skall finnas till hands för köparen på e-handelssidan, det ska tydligt framgå vilket språk som beställningen kan läggas på, en bekräftelse av beställningen ska skickas på e-post utan dröjsmål samt ska avtalsvillkoren finnas tillgängliga.

Observera att lagen inte gäller behandling av personuppgifter på internet eller spel och lotterier där pengar satsas.

Vill du anmäla en e-handlare ska du vända dig till Konsumentverket då konsumentverket är den tillsynsmyndiget som ser till att företagen följer de krav som innefattas i bland annat E-handelslagen.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som företagare erbjuder konsumenter. Konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att kreditgivaren inte får erbjuda sämre villkor än vad som gäller enligt lag.

Ett köp på kredit är när en säljare inte kräver betalning direkt eller när en del av eller hela betalningen finansieras med pengar lånade av kreditgivaren eller en annan säljare. Ett exempel på kreditköp är när du handlar något på avbetalning. I all marknadsföring av kreditavtal ska företag ange den effektiva räntan för krediten. Effektiv ränta är ett jämförelsemått som i procent anger vad kreditens totala kostnader är. Vid kreditköp ska säljaren ta en kontantinsats som måste uppgå till minst 20% av varans totala belopp. En kontantinsats innebär att köparen betalar en viss del av det totala beloppet.

Har du några invändningar gentemot ett företag när det gäller kreditköp är det till Konsumentverket eller Finansinspektionen du vänder dig till då dessa har tillsyn över konsumentkreditlagen.


← Tillbaka till konsumentkollen