← Tillbaka till konsumentkollen


Jag ska handla på nätet men företaget har inget telefonnummer. Hur kan jag komma i kontakt med företaget?

E-handelslagen (2002:562) ställer krav på att säljaren måste dela med sig av viss information till dig som konsument. Den obligatoriska informationen är namn, e-postadress, adress samt potentiellt organisationsnummer. Detta gör att telefonnummer inte är någonting som ett företag måste dela med sig av enligt 8 §.

Jag kommer inte i kontakt med företaget, vad gör jag?

Om du inte kommer i kontakt med ett företag och anser att företaget har bristande information på sin webbplats kan detta anmälas till Konsumentverket.

Jag provade en tjänst och nu dras det en kostnad varje månad från mitt kort, varför?

När en konsument köper en vara av ett företag är det frågan om att ingå ett avtal. När du provat en tjänst eller prenumeration och det fortsätter dras en kostnad varje månad från ditt kort kan det kan vara ett fall av automatisk avtalsförlängning. Det innebär att det avtal som ingåtts är under en bestämd tid och har innehållit en klausul som innebär att den bestämda tiden förlängs om inte du som konsument säger upp det. Enligt Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning 3 § måste information om detta framgå i avtalet.

Jag har provat en tjänst och vill avsluta den innan perioden är slut, går det?

Ett tidsbegränsat avtal är giltigt under den period som blev överenskommen vid köptillfället och kan i regel inte sägas upp innan avtalsperioden löpt ut, annat än i undantagsfall.

Jag har provat en tjänst men glömt mitt lösenord till tjänsten och kan därför inte avsluta det, hur gör jag?

Om du glömt ditt lösenord och företaget inte erbjuder en möjlighet att byta lösenord bör du kontakta företaget med ditt ärende exempelvis via email.

Jag fyllde i mina uppgifter på en webbsida och nu får jag massor av nyhetsbrev. Hur blir jag av med dessa?

Anledningen till att du får nyhetsbrev beror vanligtvis på att du själv har godkänt sådana villkor för till exempel en tjänst, tävling, när du handlat på en hemsida eller laddat ner en app. Har du godkänt villkoren så är det inte företaget som gör något fel. Om du önskar avsluta en pågående prenumeration av nyhetsbrev innehåller nyhetsbrevet oftast en länk (vanligtvis längst ner i mailet) där du kan avprenumerera på nyhetsbreven. Om det saknas en sådan länk i nyhetsbrevet kan du skicka mail direkt till företagets kundtjänst och be dem ta bort din mailadress från mailutskicken.

gratis kreditkort

← Tillbaka till konsumentkollen