← Tillbaka till konsumentkollen


Jag har fått en faktura på produkter som jag inte köpt eller fått hemskickade, vad gör jag?

När du fått hem en faktura på produkter du inte beställt kallas detta bluffaktura. Du ska aldrig betala en bluffaktura för att undvika att få en betalningsanmärkning. Konsumentverket och Konsumentombudsmannen fokuserar extra mycket på företag som ägnar sig åt bluffakturor och liknande. Får du hem en bluffaktura bör anmäla detta till Konsumentverket.

Jag har fått produkter hemskickade som jag inte har beställt, vad gör jag?

Betala inte för dessa. Du ska endast betala för de produkter eller tjänster du har beställt. Meddela företaget skriftligt exempelvis via mail att du inte tänker betala. Enligt marknadsföringslagen (2008:486) får en säljare inte leverera produkter till dig som du inte har beställt och sedan försöka få dig att betala. Företag får inte leverera varor till konsumenten som han/hon inte beställt och konsumenten är inte betalningsskyldig för obeställda varor då detta ses som en otillbörlig affärsmetod.

På fakturan står ett annat pris än de som jag såg på hemsidan?

Prisinformationslagen (2004:347) ställer krav på att du som konsument ska få korrekta, lättförstådda och tydliga prisangivelser. Priset ska visas skriftligt och diverse skatter som moms ska vara inräknade i priset. Om avgifter eller övriga kostnader som tull tillkommer måste detta anges särskilt enligt 10 §.

Om fakturan är på ett felaktigt belopp kan du då informera säljaren om detta. Du kan även anmäla företaget till Konsumentverket som kontrollerar att butiker och företag följer prisinformationslagen. Skulle det uppstå en tvist mellan dig och företaget angående prisets felaktighet kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Prisinformationslagen gäller inte auktioner. Gäller prissättningen en tjänst där du inte kan få ett slutpris, till exempel av en hantverkare, ska information om prissättningen framgå tydligt.

Guide för motsägning av bluffaktura

Om du hamnar i en tvist med ett företag som du anser ha skickat en bluffaktura kan du anmäla det till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Nedan finner du en guide för hur du motsäger dig ett felaktigt betalningskrav grundat på information från både Konsumentverket samt Kronofogden:

  1. Meddela företaget skriftligt att du bestrider fakturan och att du inte tänker betala den. När du bestrider en faktura ska du alltid spara kopior på alla brev och mail. När du bestrider en faktura ska du uppge grundläggande information om dig själv som namn, adress, telefonnummer och möjlig e-postadress. Du ska även ange anledning till varför du inte kommer betala (det vill säga att du fått produkter som du inte köpt), datum, belopp och fakturanummer.

    Konsumentverket rekommenderar att du inte skriver under brevet med din namnteckning, då oseriösa företag kan förfalska din underskrift i fel syfte. Om du sedan får en påminnelse om fakturan behöver du inte motstrida den utan det räcker med att du bestrider det första betalningskravet.

  2. Då detta är försök till bedrägeri ska du därefter polisanmäla fakturan.

  3. Om företaget skickar vidare fakturan till inkassobolaget är det viktigt att du återigen skriftligen bestrider även detta betalningskrav. Det går bra att utforma brevet i samma stil som ditt första brev till själva företaget. Skicka även med det första brevet till inkassobolaget. Du är inte skyldig att betala någonting bara för att du fått ett betalningskrav från ett inkassobolag.

  4. När Kronofogden mottagit betalningskravet ska du motstrida fakturan omedelbart, då fodran annars kan bli fastställd som en skuld. Efter du bestridit din skuld hos Kronofogden kan företaget driva ärendet vidare till tingsrätten, vilket oseriösa företag sällan gör. Det är då upp till företaget att bevisa att ni ingått ett avtal. Vill du lära dig ytterligare om bluffakturor kan du läsa mer om det hos Kronofogden.


← Tillbaka till konsumentkollen