Rabble driver en tjänst som hjälper handlare och användare kommunicera med varandra på ett bekvämt och ickestörande sätt. Varför inte helt enkelt bjuda på något, som ett smakprov eller en rabatt? Det är billigare än traditionell marknadsföring, men framför allt betydligt trevligare.

Vår kultur handlar om att låta smarta människor göra smarta saker på smarta sätt. Vi jobbar hårt, och leker hårt, och ser till att alltid ha roligt bland alla utmaningar vi ställs inför. Det är inte lätt att driva marknadsföringsvärlden framåt, att övertyga människor om att det är bättre att locka med något än att skrika högst. Det gäller att balansera handlarnas intressen att nå ut till konsumenter med konsumenternas intresse att bli behandlad på ett schysst sätt och inte störd.

Rabbles sätt att göra saker på har alltid varit att göra mycket med lite, att ständigt hitta smarta vägar runt problem och vara snabba på att driva igenom nya idéer. Därav går det ofta undan, en ny funktion kan gå från galen idé på en after work till att implementeras skarpt någon dag senare. Det är högt i tak och alla har mycket inflytande över sitt arbete – vi har helt enkelt inte tid för micromanagement.

Trots att vi numera är dryga 20 personer är Rabble ett litet företag och både utvecklingsteam som marknadsteam och ledning jobbar ständigt tätt med varann. Det är mycket personligt ansvar, men också mycket förtroende, och stort utrymme för initiativ och kreativitet.

Lediga tjänster

Inga för tillfället

Vi tar gärna emot spontanansökningar till jobs@rabble.se

#workingatrabble on Instagram