Västermalmsgallerian första handelsplats i Rabble

Västermalmsgallerian första handelsplats att välja Rabble som kanal för att locka kunder till enskilda butiker.

Västermalmsgallerian i Stockholm är första svenska galleria som väljer att erbjuda besökare erbjudanden direkt i mobilen där besökaren befinner sig. Kampanjen är unik i sitt slag och tjänsten tillhandahålls av Rabble, Sveriges ledande app för geo-positionerade mobila erbjudanden. Genom denna kanal når vi en modern målgrupp som vi kan kommunicera med direkt i mobilen, en kommunikationskanal som 52 % av befolkningen bär med sig dagligen.

 

”Fördelen med kampanjen är att vi når vår målgrupp i realtid, erbjudandena kommer direkt i mobilen som vi vet att vår målgrupp ständigt bär med sig. Västermalmsgallerian ligger mitt i en knutpunkt i Stockholm och därför finns det en stor andel genomresande kunder, säger Emma Norén, marknadsansvarig och floor manager, Västermalmsgallerian.

 

Under 6 veckor kommer det finnas värdeerbjudanden från butiker i Västermalmsgallerian tillgängliga i Rabbles app. Resultaten av kampanjen är mätbara och kommer att ligga som grund för kommande satsningar. Följ kampanjen på vastermalmsgallerian.se och facebook.se/vastermalmsgallerian.

 

Mediekontakter:

Simon Wallén  |  070-476 45 89  |  simon@rabble.se

Rabble Comunications AB
Holländargatan 20
111 60 Stockholm
08-410 040 42

—–

Emma Norén  |  072-236 57 16  |  emma.noren@amf.se

AMF Fastigheter
Klara Södra Kyrkogata 18
111 38 Stockholm
08-696 31 00