Sociala medier för att synas i mobilen

Hur använder ditt företag sociala medier för att synas i mobilen? Så integrerar, individualiserar, involverar & initierar du mobilt.

Tips för att synas i mobilen är att använda sig av social medier. För att kunna få en gratis och snabb spridning av ditt budskap bör du ha en tydlig strategi för hur du ska interagera med dina användare i sociala medier. Det är viktigt att det du gör mobilt även inkluderas i dina övriga marknadsföringsinsatser och strategier. Mobilen har tagit oss alla närmre sociala medier i med att mobilen i grund och botten är väldigt social i sig. Det är där många utav oss uppdaterar vår Instagram, Facebook, Twitter och alla andra social medier vi inte vet namnet av än. Din strategi för sociala medier bör inkludera mobilen.

Mobilmarknadsföring och mobilstrategi med hjälp av sociala medier och Twitter

Andreas Kaplan, professor i marknadsföring med inriktning på sociala medier har definierat mobil marknadsföring med en model han kallar för Mobile social media advice. I denna modell diskuterar han fyra I för mobila sociala medier: Integrera, Individualisera, Involvera & Initiera:

  • Integrera marknadsföringsaktiviteterna i kundens liv, utan att störa och irritera.
  • Individualisera dina mobila marknadsföringsaktiviteter utifrån kundens intressen.
  • Involvera kunden i din mobila marknadsföring genom engagemang.
  • Initiera konsumenternas möjlighet att kommunicera med varandra och sprida word of mouth.
Mobil marknadsföring & mobil strategi med social media och med hjälp av Facebook

I Rabbles app har vi integrerat sociala medier på ett tydligt sätt och gjort det möjligt för användarna att koppla ihop sitt Rabblekonto med Facebook och Twitter. På det viset syns våra samarbetspartners mobila marknadsföring ofta i sociala medier i form av att konsumenterna delar t.ex. när de hämtat en Intelligent Sampling eller en gratis kupong i mobilen som de använder online eller när de t.ex. använt en mobil rabattkupong på någon av alla bra asiatiska restauranger i Stockholm som är med i Rabble. Sociala medier börjar och slutar inte med Twitter och Facebook, och det är viktigt att påminna om när de får så mycket utrymme i media. Även den senaste uppstickare Pinterest har visat sig vara ett bra sätt att locka nya kunder och Instagr.am har börjat bli en av de starkaste nycklarna i flera företags mobila reklam och mobila annonsering där man bygger upp varumärken.

Att annonsera mobilt med mobila rabattkuponger hos Rabble ger en större effekt och målar en större bild än att det bara driver en person till din butik för att genomföra ett köp. För varje person som hämtar ut en kupong i Rabble sprids budskapet till massor av personer med hjälp av sociala medier samt även det äldsta mediet av alla – det muntliga budskapet.