Kampanjrapport

Data is King! Data is Power! Rabble har utvecklat en ny kampanjrapport för detaljerad uppföljning och massor av information.

På efterfrågan av våra samarbetspartners har vi tagit fram en detaljerad kampanjrapport där du enkelt kan följa upp hur annonskampanjen i Rabble har gått. För varje kampanj som genomförs i Rabble så får vi in stora mängder data. Data är oerhört viktigt och säger mycket både för oss och för er om hur konsumenterna reagerar på olika erbjudanden och utformning. Ditt val av plats/tid/text/bild/produkt etc kan vara anledningen till att en kampanj blir lyckad eller misslyckad. Nedan hittar du en uppstyckad version av kampanjrapporten för att lättar få en överblick.

 

Summering

Kampanjrapporten inleds med en summering av de viktigaste talen: hur länge kampanjen har pågått, hur mycket kuponger som har hämtats ut samt på hur många ställen. Med denna information ges du en bra överblick.

Kampanjrapport Rabble - rubrik av rapporten

 

Karta

På ett snyggt grafiskt sätt kan du se vart kupongerna har hämtats ut i hela landet. Vi tar den stora mängden geografisk data vi får in och visualiserar den på ett iögonfallande sätt så att du som annonsör lätt kan följa upp din kampanj under och efter varje annonskampanj i Rabble.

Kampanjrapport Rabble - karta över rapport

Du har även möjlighet att zooma in på de större cirklarna och områdena där det är väldigt intensivt uthämtade kuponger. Allt för att få ännu bättre förståelse och tydlig information.

Rabble Kampanjrapport Inzomning på karta

Statistik

Under statistiken får du mer svart på vitt all kampanjens statstik i siffror. Har ni haft flera olika kampanjer i Rabble? Då kan dessa på ett enkelt vis ställas mot varandra och ni får snabbt och lätt övergripligt tala om vilka erbjudanden som funkade vart och vid vilken tidpunkt. Har ni en och samma kampanj på flera ställen kan ni även följa hur vardera ställe presterat i förhållande till de andra.

  • Ställen: Ni kan följa hur det går för varje butik/uthämtningsställe.
  • Uthämtningar: Det sammanlagda antalet uthämtningar för de olika kampanjerna.
  • Återkommande kunder: Har ni tidigare haft en kampanj i Rabble kan ni här få statstik på om de är återkommande kunder från tidigare kampanjer.
  • Delningar: Här får du information över hur många delningar din kampanj har haft i Social Medier (Facebook, Twitter etc). Dessa kan även fås uppdelade över vardera uthämtningsställe samt geografisk plats. Detta är ett bra verktyg för att följa hur attraktivt ett erbjudanden är och kan skilja sig stort från olika kampanjer och platser.
Kampanjrapport Rabble med beskrivande siffror

Panelen

I Rabbles Panel kan varje annonsör även i realtid följa kampanjen, dag för dag. Har ni flera kampanjer vid samma tidpunkt kan även denna statstik delas upp i olika staplar och diagram. Att följa kampanjens utveckling i Panelen har stora fördelar och ser ni att ett erbjudande håller på att vattnas ur i popularitet är det enkelt att byta text i erbjudandet, uttrycka på ett annorlunda sätt i rubriken eller byta bild på erbjudandet. Det går även väldigt enkelt att lägga till flera erbjudanden, pausa, avsluta och återuppta alla kampanjer ni någonsin har haft i Rabble.

Kampanj Uthämtningar Rabble

Framtiden

Ännu bättre kommer det att bli. Vi håller även nu på att vidareutveckla kampanjrapporten ytterligare för ge än mer detaljerad information – Data is King! Redan idag kan vi manuellt ta fram mycket mer statstik vilket inom snar framtid även ska vara lättillgängligt för alla samarbetspartners.